071 112 1955 / 079 697 7749 [email protected]

Dienste

Ons lewer ’n omvattende landboudiens vir boere wat bestuur, administrasie, personeel, arbeid en toerusting insluit.

Ons omvattende waardeproposisie verseker dat daar aan alle wetlike aspekte voldoen word, sowel as praktyke wat aan Fairtrade, WIETA (Wine and Agricultural Ethical Trade Association) en BCSI (Business Social Compliance Initiative) riglyne voldoen.

Die volgende waardetoevoegings is ook by ons pryse ingesluit:
 • ’n Beleid vir veiligheid en gesondheid met inbegrip van veiligheidsklere, risiko-assessering, verteenwoordigers vir veiligheid en gesondheid, brande en noodhulp planne
 • Billike indiensneming plan en -beleid
 • Brand beamptes, veiligheid en gesondheid beamptes en noodhulp beamptes
 • Dissiplinêre prosedures en kodes
 • Indiens bewusmaking van gesondheid en veiligheid en nood prosedures
 • Ons brand, gesondheid en veiligheid asook noodhulp beamptes kry opleiding by geakkrediteerde instansies
 • ’n Beleid vir veiligheid en gesondheid met inbegrip van veiligheidsklere, risiko-assessering, verteenwoordigers vir veiligheid en gesondheid, brande en noodhulp planne
 • Billike indiensneming plan en -beleid
 • Brand beamptes, veiligheid en gesondheid beamptes en noodhulp beamptes
 • Dissiplinêre prosedures en kodes
 • Indiens bewusmaking van gesondheid en veiligheid en nood prosedures
 • Ons brand, gesondheid en veiligheid asook noodhulp beamptes kry opleiding by geakkrediteerde instansies
 • Ongevalle Kommissaris
 • Kontrakte en salaris strokies
 • Werkloosheidsversekering en belasting
 • Kodes, prosedures en beleid ten opsigte van: Omgewingsbestuur, etiese sakegedrag, onbillike vergoeding, vryheid van assosiasie, kollektiewe bedinging, geen gebonde arbeid en anti-mensehandel, werwing, personeel, griewe, anti-korrupsie, omkopery en kinderarbeid
 • Covid-19 verwante kodes en regulasies
 • Ongevalle Kommissaris
 • Kontrakte en salaris strokies
 • Werkloosheidsversekering en belasting
 • Kodes, prosedures en beleid ten opsigte van: Omgewingsbestuur, etiese sakegedrag, onbillike vergoeding, vryheid van assosiasie, kollektiewe bedinging, geen gebonde arbeid en anti-mensehandel, werwing, personeel, griewe, anti-korrupsie, omkopery en kinderarbeid
 • Covid-19 verwante kodes en regulasies

Administrasie & Menslikehulpbronne

N
Bestuur / spanleiers
N
Administrasie van verlof en siekteverlof
N
Belasting en werkloosheidsversekering
N
Lone
N
Griewe en dissiplinêre verhore
N
Aanstellings en kontrakte
N
Menslikehulpbron-verwante dienste vir ons span

Gesondheid & Veiligheid

N

Voorsiening van gesondheid- en veiligheidstoerusting vir personeel

N

Veilige vervoer van personeel vanaf en na die plaas, indien nodig

N

Drinkwater en toilette vir personeel

N

Nakoming van Covid-19 regulasies

N

Voorsiening van gesondheid- en veiligheidstoerusting vir personeel

N

Veilige vervoer van personeel vanaf en na die plaas, indien nodig

N

Drinkwater en toilette vir personeel

N

Nakoming van Covid-19 regulasies

 

Toerusting & Operateursdienste

Meganisasie is ’n topprioriteit vir Cubeson om effektiewe dienslewering te verseker. Die volgende toerusting word tesame met opgeleide operateurs uitgekontrakteur:

 

N

Trekkers

N

Somerloofsnoeier

N

Beitelploeg

N

Vurkhysers

N

Winter voor-snoeier

N

Spuittoerusting

N

Vierwielmotorfiets

N

Strooier vir slakpille

N

3.5-ton trok met ’n 3-ton sleepwa